Suvi Huttunen

Työt

Toimittajan töitä

 • Fokus Media
 • Sanoma Media Finland
 • Finavia
 • A-Lehdet Dialogi
 • Content House
 • Espoon Asunnot
 • Fibs yritysvastuuverkosto
 • Calcus
 • Vapa Media
 • Kreab
 • Taloussanomat/Tael
 • Itäkeskuksen apteekki
 • Rantapallo
 • Reilun kaupan edistämisyhdistys ry
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
 • Yhteishyvä / SOK
 • WWF Suomi, Pandan polku

Viestintää, sisällöntuotantoa ja tuottajan töitä

 • Fokus Media
 • Sanoma Media Finland
 • Finavia
 • Mrs. Muir & The Ghostwriters
 • Hub Helsinki
 • Peopleplanetprofit.fi
 • Sitra, Lähienergia-hanke
 • Euroopan komissio, Nuoret liikkeellä -hanke
 • ArecaGoodPlates, Kaveri Good Products Oy
 • WWF Suomi
 • 10:10-ilmastokampanja
 • Onnistamo 2011 – Yhteiskunnallisen yrittäjyyden (epä)konferenssi

Aiempi viestinnän työkokemus

 • WWF Suomi, tiedottaja, 2008-2009
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos (nyk. KT Kuntatyönantajat), tiedotusassistentti, 2004-2008
 • Tietotiikeri, Rope-yhtiöt, tutkimusassistentti, 2003-2004

Koulutus

 • Filosofian maisteri, pääaine viestintätieteet, sivuaineet markkinointi ja ranska, Vaasan yliopisto, valmistunut 2003
 • Valtio-opin aineopinnot, Helsingin yliopiston avoin yliopisto, 2007
 • Kirjoittamisen perusopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, aloitettu 2009
 • DigiPro-koulutus, Procom 2017
 • Psykologian perusopinnot, Helsingin yliopiston avoin yliopisto, aloitettu 2017
 • Lisäksi yksittäisiä kursseja mm. digitaalisesta viestinnästä, sisältömarkkinoinnista, sisältöstrategiasta, palvelumuotoilusta, verkkokirjoittamisesta, journalismista, luovasta kirjoittamisesta, sosiaalisesta mediasta ja blogeista.